Andre særlige gudstjenester

Allehelgensdag holder vi en særlig andagt kl. 17.00. Ved andagten mindes vi de mennesker, vi har kendt og mistet i det forløbne år. Mennesker, vi holdt af og som vi savner. Under andagten læses navnene op på dem, der i årets løb er døde i sognet, og der er mulighed for at tænde et lys og besøge gravstedet.

Kl. 19.30 den anden tirsdag i december fejrer vi den traditionsrige Adventsgudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe i Sognehuset med lotteri og gode gevinster.

Nytårsaften kl. 15.30 er der nytårsandagt, hvor vi takker for det gamle år og byder det nye velkommen.

Fastelavns søndag kl. 10 er der en festlig Fastelavnsgudstjeneste, der efterfølges af tøndeslagning ved Sognehuset med varm kakao og boller at varme sig på.