Fødsel, navngivning og dåb

Til lykke med jeres lille nye
I forbindelse med graviditet og fødsel melder der sig – ud over alt det andet, I skal huske (se nedenfor) - også tanker om, hvorvidt barnet skal døbes eller ikke døbes.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres barn skal døbes – eller hvis I gerne vil vide mere, inden I beslutter jer, er I altid velkomne til at kontakte en af kirkens præster. Så kan I tage en samtale om barnedåb.

Dåb
Ved dåben får man lejlighed til at takke for sit barn og at bede Gud være med det gennem hele livet. Barnet får et løfte om, at Gud altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse, og vished om altid at være en del af et fællesskab: Med andre døbte - og med Gud.

Hvis I gerne vil have jeres barn døbt, skal I henvende jer til kirkekontoret (tlf. 3828 2505) for at aftale dåben. NB: For at blive døbt i Brønshøj Kirke skal forældrene bo i sognet eller have boet i sognet.

Forud for dåben har vi brug for følgende oplysninger:

  • Barnets navn og personnummer
  • Navn, telefonnummer og e-mail på en af jer forældre (med forældremyndighed)
  • Ønsket dåbsdato
  • Forventet antal gæster (bare et cirka-tal af hensyn til planlægningen)
  • Navn og adresse på mindst 2 og maks 5 faddere (på skrift) og besked om, hvem der bærer barnet (gudmor/gudfar).
   Fadderne skal være døbt med en kristen dåb og være over konfirmationsalderen.

Kirkekontoret bekræfter herefter aftalen og oplyser, hvilken præst, der har dåben den pågældende dag.

I skal selv kontakte præsten for at aftale en samtale inden dåben. Det sker ved henvendelse til den pågældende præst 1 – 2 uger før dåben.

Du kan læse meget mere om dåb på www.folkekirken.dk/daab

 

Praktiske ting I skal huske i forbindelse med en fødsel

Fødselsanmeldelse
Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse, og hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun den.

Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv anmelde fødslen. Det gør I ved at printe blanketten "Fødselsanmeldelse" ud fra borger.dk og aflevere den udfyldt til det sogn, hvor moren bor. Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Det gælder, uanset om I er medlemmer af folkekirken eller ej.

Forældremyndighed
Hvis I ikke er gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal barnets far inden 14 dage efter fødslen udfylde og indsende en ’Omsorgs- og ansvarserklæring’. Det gør I med NemID på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver indsendt inden for 14 dage, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.
I kan sagtens indsende en Omsorgs- og Ansvarserklæring før barnets fødsel.

Hvis I ikke ønsker at døbe barnet, skal det navngives
Barnet skal navngives inden seks måneder. Hvis I ikke ønsker at navngive barnet ved dåb, kan det ske ved at I udfylder en blanket på borger.dk.

 

   Konfirmation