Om Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirke er Københavns ældste, efter at landsbyen Brønshøj i 1901 blev indlemmet i hovedstaden.

Den er opført af biskop Absalon i 1180'erne med romansk skib og kor af kridtkvadre. Senere, omkring 1450, er det gotiske tårn i røde munkesten blevet tilføjet. Det nuværende våbenhus er fra 1892, mens sakristiet mod nord er tilbygget i 1942. Af inventar bør nævnes den smukke barok-altertavle fra 1587 - en såkaldt katekismustavle med bevarede storvinger. 

Desuden Lorenz Jørgensens fornemme prædikestol fra 1678. Stoleværk og klinkegulvet er ligesom Frobenius-orglet (20 stemmer) fra 1975, hvor kirken gennemgik en stor restaurering.

Da kirken er den ældste, dækkede den også oprindelig et langt større sogn end i dag. Sognene i Husum, Husumvold og Tingbjerg er således alle udskilt fra det område, som Brønshøj kirke oprindelig dækkede.

En gruppe af frivillige kirkevagter skiftes til at holde kirken åben, så den normalt kan besøges tirsdag-fredag kl. 10-13 (såfremt der ikke er kirkelige handlinger).