Magasinet #B for Brønshøj

Af Brønshøj sogns ca. 9.500 indbyggere er godt 5.600 medlemmer af folkekirken.

Selv om det er meget sjældent, at der kommer så mange til en højmesse, er mange Brønshøj-borgere glade for folkekirken, for det kristne budskab og for at betale deres kirkeskat for at holde kirken kørende.

Derfor besluttede menighedsrådet i 2017 at indstille produktionen af Kirkebladet og i stedet udgive et flot magasin til mennesker, der tænker over tingene, men som sjældent kommer i kirken.

Magasinet tager fat på store, eksistentielle spørgsmål om liv og død og drejer dem i en lokal retning, fx

  • Hvad er meningen med livet  - i Brønshøj?
  • Hvordan forandrer vi os igennem livet  - i Brønshøj?
  • Er der plads til religion i den moderne verden  - i Brønshøj?

God læselyst!

Nr. 9, juni 2024

Klimaforandringer,  for meget og for lidt vand og biodiversitet under pres . Hvordan håndterer Brønshøj det uforudsigelige vejr?

Nr. 8, januar 2024

Hvad er et værdigt liv? Og hvad er en værdig død? Betyder en værdig død ret til at få aktiv dødshjælp, hvis vi ønsker det?

Nr. 7, juni 2023

Vores opvækst har formet os til dem, vi er i dag - på godt og ondt. I dette nummer ser vi på, hvad en god opvækst i Brønshøj er.

Nr. 6, oktober 2022

2022 var præget af konflikter. Vi ser på konflikter mellem nationer, mellem religioner og  i parforholdet.
Alt sammen ud fra en Brønshøj-vinkel

Nr. 5, februar 2022

Fortid, nutid og fremtid. Hvad kan vi bruge fortiden og historien til?   Og  hvad med fremtiden? Og har religion en del af skylden for klimakrisen?

Nr. 4, juni 2021 

Identitet - hvem er jeg og hvorfor er jeg her? Set fra Tingbjerg, set fra en præsts identitet i den kristne tro og set på en gåtur i bydelens identitet.

Nr. 3, november 2020

Hvordan har corona ændret livet i Brønshøj? Hvordan har selvstændige i Brønshøj klaret sig? Og bliver vi mere troende i en krisetid?

Nr. 2, januar 2020

Nytårsforsætter handler om forny-else og forandring - men også om at videreføre det, vi ikke vil slippe. Skal kirken fx fornyes eller videreføres?

Nr. 1, juni 2019

Et magasin, der vover at tale højt om det, der angår os alle. Første nummer handler om drømme, der gik i opfyl-delse - og livsdrømme, der bristede. 

Call us now: 

Light Preamble - Seasonal announcement or note