Menighedssamfundet

Menighedssamfundet er en sammenslutning inden for Folkekirken. Formålet er, på et evangelisk-luthersk grundlag, at fremme forkyndelse og oplysning, at være aktiv part i sognearbejdet, samt at skabe rammer for dette arbejde.

Menighedssamfundet står åbent for enhver, der føler sig knyttet til Brønshøj Kirke, og dets møder er offentlige. Kontingentet udgør kr. 100,00 pr. år.

Møder i Menighedssamfundet finder normalt sted den anden tirsdag i måneden kl. 19.30 i Brønshøj Sognehus, Brønshøj Kirkevej 4D.

Læs mere om Menighedssamfundet og vores aktiviteter på www.brh-ms.dk.

Formand
Kirsten Andersen
Birkeskoven 54
2600 Glostrup
Tlf 2820 2727

Næstformand
Bente Omak

Bækkeskovvej 91
2700 Brønshøj

Ekstern kasserer
Poul Lyndby Heidelberg

Langdyssen 76
2730 Herlev

   Menighedssamfundet