Indmeldelse i folkekirken

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb.

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores præster og høre og aftale nærmere. 

Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår nogle gange ved søndagens gudstjeneste, andre gange ved en særlig højtidelighed. 

Ved dåb af børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb eller indmeldelse i folkekirken. 
Personer over 15 år skal selv give samtykke til dåb eller indmeldelse.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en af vore præster og bede om at blive optaget som medlem.

Genindmeldelse

Hvis du har meldt dig ud af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved skriftlig henvendelse til kirkebogsførende sognepræst Peter Nejsum eller en af vores kordegne.

Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.